Behandelingen

Uw Tandprothetische Praktijk en Atelier
Orionhof 32, Hazerswoude Rijndijk
Tips / vergoedingen

Voor de vergoeding van prothetische hulpmiddelen waaronder o.a. de volledige prothese als ook de implantaat gedragen prothese(s) vallen is (soms) een aanvraag noodzakelijk.

Contracten:

Wij hebben als Tandprothetische praktijk Hoogmoed bij een aantal zorgverzekeraars een contract, en kunnen / zullen dan uw nota elektronisch verzenden / indienen. (u hoeft geen geld mee te nemen)

Basis Verzekering:

De hoogte van uw vergoeding is vast gelegd in de basis verzekering en bedraagt ALLEEN voor de volledige boven- en of onderprothese 75%  maar zie ook eigen risico.

Voor alle andere prothese typen dient u zelf een eigen bijdrage te betalen, raadpleeg altijd uw zorgverzekeraar als u niet voor verrassingen wilt staan.!!

Aanvullende verzekering:

Heeft u bij uw zorgverzekeraar een aanvullende verzekering voor tandheelkundige hulp afgesloten, vraag dan via de helpdesk welke extra vergoeding u toe komt.

Eigen risico:

Altijd is er een eigenrisico van u als patiënt, voor 2018 € 385,- wat mee gerekend wordt als u voor een consult dan wel een behandeling komt. 

Aansprakelijkheid:

Voor welke behandeling dan ook kunt u nooit de tandprotheticus dan wel de behandelend tandarts aansprakelijk stellen voor de hoogte van de vergoeding die u krijgt uit de met de door u afgesloten verzekering bij uw Zorg – verzekeraar. (zie ook levering voorwaarden ONT)

Raadpleeg altijd uw zorg- verzekeraar waar u recht op heeft !!!!


Home

Onze diensten

Regelingen contracten

Behandelingen

Route beschrijving

Leveringsvoorwaarden

Implantaat