Regelingen contracten

Uw Tandprothetische Praktijk en Atelier
Orionhof 32, Hazerswoude Rijndijk
Regelingen contracten


Contracten:

Wij hebben als Tandprothetische praktijk Hoogmoed bij een aantal zorgverzekeraars een contract, en kunnen / zullen dan uw nota voor 100% elektronisch verzenden / indienen. (u hoeft geen geld mee tenemen)

Basis Verzekering:

De hoogte van uw vergoeding is vast gelegd in de basis verzekering en bedraagt ALLEEN voor de Volledige boven- en of onderprothese 75% maar zie ook eigen risico.
Deze 75% vergoeding gelden voor iedereen, MAAR: Indien wij GEEN overeenkomst/contract met uw zorgverzekeraar hebben gesloten gelden onze prijzen zoals vernoemd onder het kopje tarieven. In deze situatie krijgt u soms minder vergoed. Wij leggen u graag uit wat u vergoed krijgt.!!!!

Voor alle andere prothese typen dient u zelf een eigen bijdrage te betalen, raadpleeg altijd uw zorgverzekeraar als u niet voor verrassingen wilt staan.!!

Aanvullende verzekering:

Heeft u bij uw zorgverzekeraar een aanvullende verzekering voor tandheelkundige hulp afgesloten, vraag dan via de helpdesk welke extra vergoeding u toe komt.

Eigen risico:

Altijd is er een eigenrisico van u als patiënt, voor 2018 € 385,00 wat mee gerekend wordt als u voor een behandeling komt. 

Klachtenprocedure:
Wij zullen onze uiterste best doen om samen met u de klachten te verhelpen, en evt. een collega vragen een second opinion uit te voeren.
Mocht dit niet naar uw tevredenheid worden opgelost dan kunt u via website van O.N.T. of het telefoonnummer 023-7200444 van de O.N.T. een bemiddeling aanvragen.
De uitkomst is bindend voor beide partijen.

Aansprakelijkheid:

Voor welke behandeling dan ook kunt u nooit de tandprotheticus dan wel de behandelend tandarts aansprakelijk stellen voor de hoogte van de vergoeding die u krijgt uit de met de door u afgesloten verzekering bij uw Zorg – verzekeraar. (Zie ook leveringsvoorwaarden O.N.T.)

Raadpleeg altijd uw zorg- verzekeraar waar u recht op heeft !!!!


Home

Onze diensten

Regelingen contracten

Behandelingen

Route beschrijving

Leveringsvoorwaarden

Implantaat